2017 5-3-2017: De Nederlandse / Indonesische dienst was weer een grandioos succes! Mensen uit het hele land kwamen naar de VEG in Franeker om samen God te loven en te prijzen.                        Het was voor de 5e keer en helaas de laatste…… Misschien nog eens in een andere vorm?                                                                                   Ds. Winkler-Huliselan uit Amsterdam heeft een beroep in Tilburg aanvaardt!                               Zoals gebruikelijk na de dienst met elkaar koffiedrinken en een heerlijk Indonesisch buffet.         PASEN 16-4-2017                                                             De nieuwe Paaskaars is weer binnen gebracht!         Deze prachtige bloemschikking         is gemaakt door een lid van de         V.E.G. gemeente!                                                             = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =      De Martinikerk  was zaterdag 8 april het toneel van de dag voor    500 jaar protestantisme. Fred Veenstra, oud-burgemeester van    Franekeradeel en de huidige burgervader van De Fryske Marren,    nam de estafettestok vanuit Groningen over voor de provincie    Friesland. Tegelijkertijd is ook de tentoonstelling geopend van    kunstwerken die zijn gemaakt door de leerlingen van de    Anna Maria van Schurman School in Franeker. Zij hebben    zich op verschillende manieren verdiept in de helden van 500 jaar geleden en nu.                                         8 april officiële opening                       Reformatiejaar Franeker                                                                11 mei:  Vrije Evangelische Gemeente uitreiking Logo               Europese Reformatiestad en lezing.                                                     = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = =      Oecumenische Pinksterdienst in de Martinikerk 4-6-2017                                              Voorgangers: ds. S. Ypma,  pastor S. Draisma en ds. D.N. van Houten.                                                    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    10-9-2017 Kerkproeverij.         Kinderen opende de dienst                                                                                                            Blij met gasten in ons midden.                                                                                                                                  m.m.v. Marlinda Wenselaar           Kinderen naar KND.                                                                  (fluit) en Jan Krol (hoorn                                                         = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    17-9-2017 Startzondag                                m.m.v. Arjo Osinga met liederen van Fedde Schurer.                                  Na de dienst koffiedrinken.                           Daarna een puzzeltocht door Franeker.                           Bij terugkomst stond er een uitgebreide lunch klaar                           Daarna rest de afwas!                                                              = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    25-12-2017 Kerst                           Enkele foto’s van de Adventsmiddag met broodmaaltijd.                           Kerstdienst m.m.v. Peter en Engbert Braam                           Kindernevendienst en oppas! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     2018    16-1-2018             De VEG gemeente heeft een nieuw elektronisch Allen-orgel aangeschaft!                                                                                                                                    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    4-2-2018                                  Aangepaste dienst:                             Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!                                                                   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                           1-4-2018  Paasdienst!                                                  Nieuwe Paaskaars wordt                          binnen gebracht.   Ronald Mulder orgel en fluit kwartet   o.l.v. Gonny Roelofsen                                                                     = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    8 juli 2018                               SPORT EN KERK!       40 Jongeren van 12 jaar en ouder deden mee!                              SAMEN IS BETER!       Vertrek vanuit de Martinikerk.                                                                                               = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =     9 september 2018 DOOP van ELLE MARTE.                                                              = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =           30 september 2018                Startdienst     mmv. Jeugdorkest:                       ADVENDO             Franeker                                                              = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   Musical Mozes Was 4 november 2018 in de Toermalijn in samenwerking met theatergroep  de Vliegende Hollander, Vrije Evangelische Gemeente, CGKV- De Voorhof en de PKN!  Er deden zo’ n  60 kinderen mee!                                                     = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =       Advent viering met gezamenlijke broodmaaltijd.      23-12-2018 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ‘To like or to dislike’ In februari ging het bij Basics 12+ over de waarde en invloed van de ‘like’ knoppen op social media. De daar aan toegekende waarde bleek ik onze groep aardig mee te vallen. Verder hadden we het over: waar wordt je (on)gelukkig van? We lazen ook over wat Jezus in de bijbel zegt over geluk (in de ‘zaligsprekingen’). Dat was niet eenvoudig! Denk  niet dat we het hele uur stil zitten. We beginnen altijd met een kort spel waarbij een kleine prijs te winnen valt. Daarna steken we bij een grote kaars op een aparte tafel kaarsjes aan voor wie wel wat licht kan gebruiken. Bij het stellingspel bewegen we ons in de ruimte waarbij onze plaats onze mening weergeeft en deze keer maakten we filmpjes waarin we één van de zaligsprekingen / gelukkig-prijzingen van Jezus uitbeeldden. De filmpjes zetten we niet online, maar hier zijn wel een paar foto’s. Afsluiting catecheseseizoen ‘Basics Op zondagavond 14 april (Palmpasen) was de afsluiting van Basics. Met een mooi groep van 15 jongeren (uit PGF, CGKV en VEG) hielden we een Paaschallenge. Via het internet ontmoetten we Maria. Zij waarschuwde ons voor het gevaar dat er voor haar zoon, Jezus, dreigde. Door het oplossen van allerlei ingewikkelde raadsels stonden we stil bij de gebeurtenissen rond en het mysterie van Jezus sterven en opstanding. We begonnen de avond met samen patat eten. Het was een zeer geslaagde avond. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 25 Augustus 2019  Openluchtdienst in de tuin van de fam. Roorda.  Thema: “Lichaam van Christus”.        koffiedrinken         na de dienst.                                                                   We konden kaarten maken ……        poppetje van rietjes …….                                                                                                 Tot slot kwam iedereen van elke activeteit                                                                                                      terug in de dienst voor de afsluiting       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 29 september 2019 Startzondag.                            Met medewerking van kinderen/jongeren!                              Zang van Willeke de Vries-Greidanus.       Na de dienst gezamenlijk koffiedrinken.       Iedereen had wat meegenomen voor de gezamenlijke maaltijd.       Er tussendoor waren er 4 groepen die 2 tegen elkaar het Escape spespeelden!!       We werden in de kerk “opgesloten en moesten binnen 45 minuten via kodes,       puzzels en sleutels er uit zien te komen. Eerst kregen we een filmpje van       een jongen die droomde dat hij in de gevangenis zat omdat hij de Bijbel las!  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Advent en Kerstviering 2019