2017 5-3-2017: De Nederlandse / Indonesische dienst was weer een grandioos succes! Mensen uit het                      hele land kwamen naar de VEG in Franeker om samen God te loven en te prijzen.                        Het was voor de 5e keer en helaas de laatste…… Misschien nog eens in een andere vorm?                                                                                   Ds. Winkler-Huliselan uit Amsterdam heeft een beroep in Tilburg aanvaardt!                               Zoals gebruikelijk na de dienst met elkaar koffiedrinken en een heerlijk Indonesisch buffet.         PASEN 16-4-2017                                                             De nieuwe Paaskaars is weer binnen gebracht!         Deze prachtige bloemschikking         is gemaakt door een lid van de         V.E.G. gemeente!                                                             = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =      De Martinikerk  was zaterdag 8 april het toneel van de dag voor    500 jaar protestantisme. Fred Veenstra, oud-burgemeester van    Franekeradeel en de huidige burgervader van De Fryske Marren,    nam de estafettestok vanuit Groningen over voor de provincie    Friesland. Tegelijkertijd is ook de tentoonstelling geopend van    kunstwerken die zijn gemaakt door de leerlingen van de    Anna Maria van Schurman School in Franeker. Zij hebben    zich op verschillende manieren verdiept in de helden van 500 jaar geleden en nu.                                         8 april officiële opening                       Reformatiejaar Franeker                                                                11 mei:  Vrije Evangelische Gemeente uitreiking Logo               Europese Reformatiestad en lezing.                                                     = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = =      Oecumenische Pinksterdienst in de Martinikerk 4-6-2017                                              Voorgangers: ds. S. Ypma,  pastor S. Draisma en ds. D.N. van Houten.                                                    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    10-9-2017 Kerkproeverij.         Kinderen opende de dienst                                                                                                            Blij met gasten in ons midden.                                                                                                                                  m.m.v. Marlinda Wenselaar           Kinderen naar KND.                                                                  (fluit) en Jan Krol (hoorn                                                         = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    17-9-2017 Startzondag                                m.m.v. Arjo Osinga met liederen van Fedde Schurer.                                  Na de dienst koffiedrinken.                           Daarna een puzzeltocht door Franeker.                           Bij terugkomst stond er een uitgebreide lunch klaar                           Daarna rest de afwas!                                                              = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    25-12-2017 Kerst                           Enkele foto’s van de Adventsmiddag met broodmaaltijd.                           Kerstdienst m.m.v. Peter en Engbert Braam                           Kindernevendienst en oppas! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     2018    16-1-2018             De VEG gemeente heeft een nieuw elektronisch Allen-orgel aangeschaft!                                                                                                                                    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    4-2-2018                                  Aangepaste dienst:                             Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!                                                                   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                           1-4-2018  Paasdienst!                                                  Nieuwe Paaskaars wordt                          binnen gebracht.   Ronald Mulder orgel en fluit kwartet   o.l.v. Gonny Roelofsen                                                                     = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =    8 juli 2018                               SPORT EN KERK!       40 Jongeren van 12 jaar en ouder deden mee!                              SAMEN IS BETER!       Vertrek vanuit de Martinikerk.                                                                                               = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =     9 september 2018 DOOP van ELLE MARTE.                                                              = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =           30 september 2018                Startdienst     mmv. Jeugdorkest:                       ADVENDO             Franeker                                                              = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   Musical Mozes Was 4 november 2018 in de Toermalijn in samenwerking met theatergroep  de Vliegende Hollander, Vrije Evangelische Gemeente, CGKV- De Voorhof en de PKN!  Er deden zo’ n  60 kinderen mee!                                                           Advent viering met gezamenlijke broodmaaltijd.      23-12-2018