NIEUWS Nashville-Verklaring De Nashville-verklaring heeft veel los gemaakt binnen en buiten de kerk. Ook ons heeft het geraakt, als mensen van de wereldwijde kerk van Christus. Wij herkennen ons niet in de manier waarop in de verklaring ‘de Bijbelse waarheid’ wordt geclaimd en ingevuld. Wij zijn een open gemeente waar ieder welkom is en zijn of haar eigen inbreng heeft. Sámen zoeken we naar de weg die Jezus ons wijst, waarbij we ons willen laten inspireren door Zijn woorden: “Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf”.  We nodigen iedereen van harte uit die weg met ons te gaan.    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DE KERK IS OPEN. Net als voorgaande jaren is op zaterdag van de AD de Vrije Evangelische Kerk aan het Noord open van 08.30-15.00 uur. Er is een verkoop en u kunt er terecht voor koffie/thee met koek en voor tussen de middag een broodje. Ook kunt u er een bord kopen voor de open maaltijd op 8 oktober in de Martinikerk voor € 3,00. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                 
dominee Dorette van Houten Dorette van Houten (geb. 1968) is sinds 2006 dominee in Franeker. Tot januari 2014 tevens p.t. jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Franeker   Daarvoor:  *     docente Praktische Theologie aan het Seminarium van de             Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (nu PThUAmsterdam)            *     dominee in Dordrecht  *     dominee in Velp Aandachtspunten: *      Verbinden van de bijbelverhalen met het leven hier en nu.         Wat betekenen die verhalen, wat betekent geloven wat betekent         God in de wereld en in mijn & ons leven anno nu? *       Aandachtig vieren:         een glimp van God ontdekken         elkaar ontmoeten van hart tot hart         geloof en het leven vieren: ruimte voor vrolijkheid         bewust zijn dat het leven niet alleen ‘succes’ is: ook ruimte         voor de schaduwzijde, angst, verdriet.         stil gezet worden: bezinning op ‘waar ben ik mee bezig’,         richting zien         aandacht voor wat er in de wereld gebeurt         ruimte voor jong en oud *      Gesprek en aandacht voor mensen ‘binnen’ en ‘buiten’ de kerk        (met beroepsgeheim) *      Samenwerking met ieder die probeert de weg van Jezus te gaan *      Zin in Franeker (zie elders op de Home site)

Franeker uitgeroepen tot ‘Europese Stad van de

Reformatie’

Franeker – Recent is per brief aan burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel bekend gemaakt dat Franeker zich ‘Europese Stad van de Reformatie’ mag noemen. De titel wordt toegekend door de ‘Community of Protestant Churches in Europe’, die gezeteld is in Wenen. Franeker is naast Gennep en Woerden de derde Reformatiestad in Nederland. In totaal zijn er nu 96 steden verdeeld over 17 landen die deze titel mogen voeren. Franeker krijgt nu een plek op de website (http://reformation-cities.org) die bij het project ‘Europese Steden van de Reformatie’ hoort, met een beschrijving van het profiel van de stad. Ook het programma met de activiteiten tussen 8 april en 30 november 2017 zal op deze website vermeld worden.

De Martinikerk was zaterdag 8 april het toneel van de dag voor 500 jaar

protestantisme.

Fred Veenstra, oud-burgemeester van Franekeradeel en de huidige burgervader van De Fryske Marren, nam de estafettestok vanuit Groningen over voor de provincie Friesland. ( Zie ook Foto pagina )