NIEUWS Nashville-Verklaring De Nashville-verklaring heeft veel los gemaakt binnen en buiten de kerk. Ook ons heeft het geraakt, als mensen van de wereldwijde kerk van Christus. Wij herkennen ons niet in de manier waarop in de verklaring ‘de Bijbelse waarheid’ wordt geclaimd en ingevuld. Wij zijn een open gemeente waar ieder welkom is en zijn of haar eigen inbreng heeft. Sámen zoeken we naar de weg die Jezus ons wijst, waarbij we ons willen laten inspireren door Zijn woorden: “Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf”.  We nodigen iedereen van harte uit die weg met ons te gaan.    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Kapelkuier   We nodigen u van harte uit voor een kapelkuier op: zaterdag 20 april. Plek: Het bolwerkkerkje "de Mouterij " Adres: Zilverstraat 46 Tijd: 10 uur- eindtijd tussen 11.30/12 uur. Het programma is als volgt: We beginnen met een lezing, dan volgt een stiltemoment en het zingen van een lied. Rond half 11 maken we een wandeling. We volgen hierbij het stramien van Nij Kleaster in Jorwert; Stilte, bezinning en verbinding. We sluiten met elkaar af in het kerkje. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = PAASCHALLENGE 2019!! Jij komt toch ook? Eerst gaan we samen eten, daarna gaan we de paaschallenge spelen, het spel waarin je op een actieve manier het paasverhaal beleeft. Door binnen 50 minuten verschillende raadsels op te lossen kom je achter het mysterie van Pasen  Datum: zondag 14 april Tijd:   18:00 tot 20:30 uur Plaats: De Rank (zilverstraat 38) Leeftijd: 12 t/m 18 jaarEigen bijdrage: €2,-Opgeven bij: Dorette van Houten (d.vanhouten@plantet.nl)    Nynke Aly Miedema-Kamstra (nynke_aly@hotmail.com) Aanmelden kan tot zondag 7 april. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
dominee Dorette van Houten Dorette van Houten (geb. 1968) is sinds 2006 dominee in Franeker. Tot januari 2014 tevens p.t. jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Franeker   Daarvoor:  *     docente Praktische Theologie aan het Seminarium van de             Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (nu PThUAmsterdam)            *     dominee in Dordrecht  *     dominee in Velp Aandachtspunten: *      Verbinden van de bijbelverhalen met het leven hier en nu.         Wat betekenen die verhalen, wat betekent geloven wat betekent         God in de wereld en in mijn & ons leven anno nu? *       Aandachtig vieren:         een glimp van God ontdekken         elkaar ontmoeten van hart tot hart         geloof en het leven vieren: ruimte voor vrolijkheid         bewust zijn dat het leven niet alleen ‘succes’ is: ook ruimte         voor de schaduwzijde, angst, verdriet.         stil gezet worden: bezinning op ‘waar ben ik mee bezig’,         richting zien         aandacht voor wat er in de wereld gebeurt         ruimte voor jong en oud *      Gesprek en aandacht voor mensen ‘binnen’ en ‘buiten’ de kerk        (met beroepsgeheim) *      Samenwerking met ieder die probeert de weg van Jezus te gaan *      Zin in Franeker (zie elders op de Home site)

Franeker uitgeroepen tot ‘Europese Stad van de

Reformatie’

Franeker – Recent is per brief aan burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel bekend gemaakt dat Franeker zich ‘Europese Stad van de Reformatie’ mag noemen. De titel wordt toegekend door de ‘Community of Protestant Churches in Europe’, die gezeteld is in Wenen. Franeker is naast Gennep en Woerden de derde Reformatiestad in Nederland. In totaal zijn er nu 96 steden verdeeld over 17 landen die deze titel mogen voeren. Franeker krijgt nu een plek op de website (http://reformation-cities.org) die bij het project ‘Europese Steden van de Reformatie’ hoort, met een beschrijving van het profiel van de stad. Ook het programma met de activiteiten tussen 8 april en 30 november 2017 zal op deze website vermeld worden.

De Martinikerk was zaterdag 8 april het toneel van de dag voor 500 jaar

protestantisme.

Fred Veenstra, oud-burgemeester van Franekeradeel en de huidige burgervader van De Fryske Marren, nam de estafettestok vanuit Groningen over voor de provincie Friesland. ( Zie ook Foto pagina )