Afscheid ds. Dorette van Houten Nu mijn afscheid niet door kon gaan heb ik een afscheidsbrief geschreven.  Ik hoop dat het afscheid op 23 augustus wel door kan gaan. Een 1,5 meter afscheid? We zullen zien. Ondertussen blijven we elkaar misschien nog tegenkomen in de stad, want we verhuizen pas begin augustus. Wel zal de attestatie van ons alle vijf eind deze maand overgaan naar de Protestantse Gemeente Heerenveen. Als ‘vrienden van de Bond’ blijven we nog wel op de hoogte van wat er in de Bond gebeurt. We kregen de afgelopen tijd vele afscheids-kaarten, - mailtjes en - telefoontjes vanuit de gemeente, de stad en de Bond. Heel erg bedankt daarvoor! Bevestigingsdienst De bevestigingsdienst van ds. Dorette van Houten vindt plaats op 10 mei om 09.30 in de Sionskerk te Heerenveen-Zuid. Deze dienst is online te volgen via de website van de Protestantse Gemeente Heerenveen. Ga naar:  https://www.protestantsegemeenteheerenveen.nl   en kies ‘actualiteiten’. Klik dan op ‘online kerkdienst’. Je kunt de dienst ook op een later moment bekijken.                                Liturgie intrede D.N. van Houten                                      intrede en bevestigingdienst                                     Dorette van Houten in Heerenveen Per 1 mei is onze Consulent ds. H.J.Delwig uit Leeuwarden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zaterdag 16 mei gaat de voorjaarsvergadering van de Bond NIET door. Er voor in de plaats is er korte een viering in Bussum om 10.00 uur zaterdag 16 mei die U rechtstreeks online kunt volgen. Zodat er toch een ontmoeten en bemoediging is.  Ga naar:                              vegbussum.nl en klik dan op zwarte balk op KerkTV
Uitgezonden diensten in de Martinikerk   Franeker                                    orde van                            Liturgie  5 april     Palmzondag              dienst                              ds. Dorette van Houten                                                      Vrije Evangelische Gemeente                         Preek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          orde van                               Liturgie  12 april   Pasen           dienst                                  ds. Sytze Ypma                                                       PKN Franeker - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                        orde van                              Liturgie  19 april             dienst                                ds. Margarithe Veen                                                       PKN Franeker - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             orde van                               Liturgie  26 april             dienst                                 Pastoor Marco Conijn                                                        RKK Dronrijp  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                              orde van                                 Liturgie  3 mei           dienst                   Ds. Roger Wind                                                         PKN Franeker - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                   orde van                                 Liturgie  10 mei            dienst                                   ds. Sytze Ypma                                                          PKN Franeker    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           orde van                                 Liturgie  17 mei            dienst                                 ds. Margarithe Veen                                                          PKN Franeker - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          orde van                                 Liturgie 24 mei            dienst                                   ds. Flora Visser                                                    Doops. Gez.  Makkum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -