NIEUWS EENZAAMHEID Vindt u het ook lastig om hierover een goed gesprek te voeren? Op 11, 12, en 13 december geeft de Werkgroep Eenzaamheid  hier handvatten voor.  Deze avonden zijn speciaal bedoeld voor vrijwilligers die regelmatig eenzame mensen bezoeken en zijn gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. We gaan oefenen met vragen als:  Hoe signaleer ik eenzaamheid? Hoe voer ik een zinvol gesprek? Hoe spreek je over ‘de rafelranden’ van het leven. Tjeerd van der Meer en Lutske Harmsma, geestelijk verzorgers  van Stichting Zinportaal Fryslân verzorgen het programma. Beide hebben veel praktijkervaring in het voeren van gesprekken rondom eenzaamheid en zingeving. De bijeenkomsten worden georganiseerd door : het Gebiedsteam Waadhoeke, De Skûle Welzijn, de gezamenlijke kerken en Zinportaal Fryslân. 11 december in  “De Skûle”      Franeker 12 december in   Voorm Gem.huis        Menaldum 13 december in       Sint Annaparochie Tijd 19.15 - 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur Opgave:   info@deskule.nl  
· · ·
dominee Dorette van Houten Dorette van Houten (geb. 1968) is sinds 2006 dominee in Franeker. Tot januari 2014 tevens p.t. jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Franeker   Daarvoor:  *     docente Praktische Theologie aan het Seminarium van de             Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (nu PThUAmsterdam)            *     dominee in Dordrecht  *     dominee in Velp Aandachtspunten: *      Verbinden van de bijbelverhalen met het leven hier en nu.         Wat betekenen die verhalen, wat betekent geloven wat betekent         God in de wereld en in mijn & ons leven anno nu? *       Aandachtig vieren:         een glimp van God ontdekken         elkaar ontmoeten van hart tot hart         geloof en het leven vieren: ruimte voor vrolijkheid         bewust zijn dat het leven niet alleen ‘succes’ is: ook ruimte         voor de schaduwzijde, angst, verdriet.         stil gezet worden: bezinning op ‘waar ben ik mee bezig’,         richting zien         aandacht voor wat er in de wereld gebeurt         ruimte voor jong en oud *      Gesprek en aandacht voor mensen ‘binnen’ en ‘buiten’ de kerk        (met beroepsgeheim) *      Samenwerking met ieder die probeert de weg van Jezus te gaan *      Zin in Franeker (zie elders op de Home site)

Franeker uitgeroepen tot ‘Europese Stad van de

Reformatie’

Franeker – Recent is per brief aan burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel bekend gemaakt dat Franeker zich ‘Europese Stad van de Reformatie’ mag noemen. De titel wordt toegekend door de ‘Community of Protestant Churches in Europe’, die gezeteld is in Wenen. Franeker is naast Gennep en Woerden de derde Reformatiestad in Nederland. In totaal zijn er nu 96 steden verdeeld over 17 landen die deze titel mogen voeren. Franeker krijgt nu een plek op de website (http://reformation-cities.org) die bij het project ‘Europese Steden van de Reformatie’ hoort, met een beschrijving van het profiel van de stad. Ook het programma met de activiteiten tussen 8 april en 30 november 2017 zal op deze website vermeld worden.

De Martinikerk was zaterdag 8 april het toneel van de dag voor 500 jaar

protestantisme.

Fred Veenstra, oud-burgemeester van Franekeradeel en de huidige burgervader van De Fryske Marren, nam de estafettestok vanuit Groningen over voor de provincie Friesland. ( Zie ook Foto pagina )