2014   Startzondag. Na de kerkdienst koffiedrinken, spelletjes en een gezamenlijke maaltijd.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                27-9-2015 Startzondag 16-8-2015 Openluchtdienst  (tent) bij de fam.  Roorda. Na de dienst kon de jeugd zich uitleven…ruimte genoeg! Zelfs paard en ponyrijden! Voor de ouderen was er koffie! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     2016                          Aangepaste kerkdienst m.m.v. Jeugdband PKN.                        Na afloop mag iedereen met een instrument meespelen!                        29-1-2016                         Nederlands- Indonesche dienst                         met na afloop een heerlijk buffet.          13-3-2016                         Openluchtdienst (tent)       bij de fam. Roorda.                      28-8-2016                      Met de “Bezoekersgroep” de                      Kleasterkuier” in Jorwerd gedaan.       28-9-2016                                        30-10-2016                      Kerk School en Gezinsdienst   in de Toermalijnschool. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   2017 5-3-2017: De Nederlandse / Indonesische dienst was weer een grandioos succes! Mensen uit het                      hele land kwamen naar de VEG in Franeker om samen God te loven en te prijzen.                        Het was voor de 5e keer en helaas de laatste…… Misschien nog eens in een andere vorm?                                                                                   Ds. Winkler-Huliselan uit Amsterdam heeft een beroep in Tilburg aanvaardt!                               Zoals gebruikelijk na de dienst met elkaar koffiedrinken en een heerlijk Indonesisch buffet.  PASEN 16-4-2017                                                             De nieuwe Paaskaars is weer binnen gebracht!         Deze prachtige bloemschikking         is gemaakt door een lid van de         V.E.G. gemeente!                                                             = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2017 Is ook het jaar van de Reformatie 500 jaar Protestantisme!                                                  We beginnen 14 februari met een Leerhuismiddag en avond! De jeugd had zondag 12 februari al de aftrap! Zij gingen ‘s middags naar Sneek naar de film “Storm” gezamenlijk uit  verschillende kerken zo’n 74 jongeren.                 De Martinikerk  was zaterdag 8 april het toneel van de dag voor 500 jaar protestantisme. Fred Veenstra, oud-burgemeester van Franekeradeel en de huidige burgervader van De Fryske Marren, nam de estafettestok vanuit Groningen over voor de provincie Friesland. Tegelijkertijd is ook de tentoonstelling geopend van kunstwerken die zijn gemaakt door de leerlingen van de Anna Maria van Schurman School in Franeker. Zij hebben zich op verschillende manieren verdiept in de helden van 500 jaar geleden en nu.                          8 april officiële opening         Reformatiejaar Franeker                                                             11 mei:  Vrije Evangelische Gemeente uitreiking Logo            Europese Reformatiestad en lezing                                                      = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = =   Oecumenische Pinksterdienst in de Martinikerk 4-6-2017                                    Voorgangers: ds. S. Ypma,  pastor S. Draisma en ds. D.N. van Houten.                                                    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 10-9-2017 Kerkproeverij.      Kinderen opende de dienst                                                                                                             Blij met gasten in ons midden.                                                                                                                                  m.m.v. Marlinda Wenselaar           Kinderen naar KND.                                                                  (fluit) en Jan Krol (hoorn                                                         = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 17-9-2017 Startzondag                                m.m.v. Arjo Osinga met liederen van Fedde Schurer.                                  Na de dienst koffiedrinken.                           Daarna een puzzeltocht door Franeker.                           Bij terugkomst stond er een uitgebreide lunch klaar                           Daarna rest de afwas!                                                                                                                                                                               
Voordat de lezing begint in de Vrije Evangelische Gemeente van Jacob van Sluis over de Franeker Academie, krijgt  burgemeester van Zuijlen het ingelijste Logo van Europese Reformatiestad.